image 1 image 2 image 3 image 4 image 5

Савет родитељима

Када да нам се обратите:

Ако Ваша беба узраста 4-6 месеци не реагује на звуке, у усправном положају укршта ноге.

Узраста 7-9 месеци не показује интересовање за предмете из околине.

Узраста 10-12 месеци предмете не истражује већ их трпа у уста, не одговара на емоционалне подражаје из околине, има продужена стања иритираности, афективно се зацењује, не успоставља контакт очи у очи, уколико изостају реакције на слабије звуке.

Узраста 13-18 месеци неконтролисано балави, има безразложне наступе узнемирености и смеха, ако постоје интервали одсутности, стереотипни покрети, депресивност због дужег одвајања од блиских особа

Уколико је дете узраста 19-24 месеца окупирано једном активношћу која се понавља (љуљање, клаћљње, скакутање, треперење рукама, окретање укруг), уколико неспретно хвата, има тремор руку, ако је говор заостао , не говори или не разуме говор (дете овог узраста требало би да користи 200-250 речи), ако има безразложне нападе беса, вриске или смеха.

Ако је дете узраста 3 године стално у покрету, хиперкинетично, моторно неспретно, саплиће се и често пада, замуцкује, муца, уколико има немотивисану агресивност ка себи и другима, безразложне страхове или одсуство страха од реалних опасности, уколико показује ривалство или потенциране знаке изолације.

Ако дете узраста 4 године отежано савладава педагошке захтеве у вртићу, има неуротска испољавања: сисање прста, чупкање косе, трљање делова тела, има енурезу или низак ниво толеранције на фрустрацију.

Ако је детету узраста 5 година лоше вољно усмеравање видне и слушне пажње, има аграматичан говор, у случају енкомпрезе, анорексије или булимије.

Ако дете узраста 6-7 година не говори коректно и јасно, не артикулише све гласове, не уме да преприча кратку причу након што је чује.