“Проф. др Цветко Брајовић”

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “Проф. др Цветко Брајовић”

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “Проф. др Цветко Брајовић” је основан 1971. године. Данас у свом саставу има две организационе јединице, амбулантно-поликлинички део са седиштем у ул. Краља Милутина 52, и стационарни део, основан 1981. године, са седиштем у Липовици, Ибарски пут бб. Име је добио у знак захвалности свом оснивачу, проф. др Цветку Брајовићу.

Завод је специјализована здравствена установа која се бави превенцијом, дијагностиком, хабилитацијом и рехабилитацијом деце и одраслих особа са различитим тешкоћама у психофизиолошком и говорно-језичком функционисању.

У Заводу се пружају здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, односно специјалности: педијатрије, физикалне медицине и рехабилитације, неурологије, психијатрије, медицинске и развојне психологије, медицинске и клиничке дефектологије, стоматологије.